Przetargi | Galeria zdjęć 
 Sobota, 24 czerwca 2017, godzina: 15:55
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny  
Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
Biuletyn Informacji Publicznej
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów- informacje 2017
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Aktualności
Zapraszamy na szkolenie przedstawicieli przedszkoli, szkół, organizacji pozarzadowych...
2008-12-01 10:41:21 - Kategoria: 2008
Szkolenie pt. "MOŻLIWOSCI ZDOBYCIA DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL" odbędzie się w dniu 16 grudnia 2008 roku. więcej»
Uwaga PRZEDSIĘBIORCY oraz OSOBY ZAMIERZAJĄCY ROZPOCZĄĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ
2008-11-13 08:36:49 - Kategoria: 2008
SPOTKANIE INFORMACYJNE

NA TEMAT SIECI PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH PRZEZ NIE BEZPŁATNYCH USŁUG

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.11.2008 R. O GODZ. 13.00
W SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU BYŁEGO INTERNATU LO W PIŃCZOWIE PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 40.
więcej»
Szlak św. Jakuba w powiecie pińczowskim
2008-11-12 13:54:23 - Kategoria: 2008
Marszałek Małopolski Marek Nawara otworzył uroczyście Małopolski Szlak Świętego Jakuba, który wytyczony został od Sandomierza do Krakowa przez Kotuszów, Szczaworyż, PROBOŁOWICE , Pałęcznice, Niegardów i Węcławice. Właśnie w parafii pw. Św. Jakuba w Węcławicach odbyły się centralne uroczystości związane z otwarciem Szlaku, po którym już w sobotę przeszli pierwsi pielgrzymi.Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy pojawiają się piesze i rowerowe szlaki oznaczone symbolem muszli: to Drogi św. Jakuba (Caminos de Santiago, Routes of St. James, Chemins de St. Jacques, Jakobswege). Służyć one mają pielgrzymom, którzy w samotności lub małej grupie przemierzać chcą Stary Kontynent w poszukiwaniu jego duchowej jedności. Pragną się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego Kontynentu albo po prostu - zwiedzić ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu zgodnie z zasadą "w zdrowym ciele zdrowy duch". Bo właśnie przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na "rekolekcje w drodze".więcej»
Uroczystości "11 Listopadowe"
2008-11-11 18:36:47 - Kategoria: 2008
źródło: www.pinczow.com


więcej»
90 ROCZNICA ODRODZENIA NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO
2008-11-08 18:04:33 - Kategoria: 2008
Uroczysta sesja Rady Powiatu Pińczowskiego i Rady Miasta i Gminy Pińczów z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbędzie się 11 listopada 2008, o godzinie 9:00 w sali kinowej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

Uroczystościom towarzyszy wystawa w Muzeum Regionalnym: POLSKA ZNOWU WOLNA.

Zapraszamy

więcej»
Mini Galeria Za Kratą - JESIENNE MARZENIA MICHAŁA MICHNO
2008-11-07 15:04:14 - Kategoria: 2008
Amator malarstwa o nieprzeciętnym talencie gościł będzie w galerii starostwa powiatowego jeszcze dwa tygodnie. Przydź i zobacz co fascynuje mieszkańca Zagajówka. więcej»
PRACA - Asystent ds. obsługi biura
2008-11-07 13:15:06 - Kategoria: 2008
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza nabór na wolne stanowisko.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Asystent ds. obsługi biura1) Nazwa i adres jednostki:
Lokalna Grupa Działania Ponidzie
28-400 Pińczów
ul. 3 Maja 10

2) Nazwa stanowiska pracy:
Asystent ds. obsługi biura

3) Wymiar czasu pracy:
pełny etat.

4) Rodzaj umowy o pracę:
umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

5) Wymagania konieczne:

· obywatelstwo polskie,

· wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne) lub minimum średnie ekonomiczne, organizacja i zarządzanie, administracja,

· minimum 1 rok praktyki zawodowej

· znajomość obsługi komputera (edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego),

· niekaralność

· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

6) Wymagania pożądane:

· znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Stowarzyszeniach, Ustawy o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

· predyspozycje osobowościowe- łatwość podejmowania decyzji, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, dokładność, terminowość, komunikatywność

· doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i programów unijnych,

· przebyte kursy i szkolenia w zakresie funduszy unijnych, obsługi biura

7) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

· prowadzenie biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ponidzie

· obsługa Zarządu i Rady LGD Ponidzie

· zbieranie informacji o dostępnych środkach pomocowych dla obszaru objętego działaniem LGD Ponidzie

· pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu LEADER

· weryfikacja wniosków

8) Wymagane dokumenty:

· list motywacyjny

· życiorys (CV)

· kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)

· kserokopia posiadanych świadectw pracy,

· Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

· kwestionariusz osobowy,

· kserokopia innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i posiadane umiejętnościKopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.

9) Miejsce i termin składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie LGD Ponidzie Pińczów ul. 3 Maja 10 (Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 4) w terminie do 12 listopada 2008 roku do godz. 10 00(w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do siedziby LGD Ponidzie). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: Dotyczy naboru na stanowisko: Asystent ds. obsługi biura.

Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 12 listopada 2008 roku o godz. 1100 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Ponidzie (Urząd Miejski w Pińczowie).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Od rozstrzygnięć komisji przysługuje odwołanie do Zarządu LGD Ponidzie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

Prezes Zarządu

mgr inż. Janusz Zieliński
więcej»
OGŁOSZENIE!
2008-11-06 10:28:53 - Kategoria: 2008
Informuje się, że dzień 10 listopada 2008 roku (tj. poniedziałek)
jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Pińczowie.

Starosta Pińczowski

więcej»
KONCERT
2008-10-28 15:08:14 - Kategoria: 2008


9 listopada 2008 roku o godz. 18:30 w Pińczowskim Samorządowym Centum Kultury, w sali kinowej
więcej»
Znów przybywa mieszkańców powiatu!
2008-10-28 08:41:40 - Kategoria: 2008
Najnowsze dane na koniec III kwartału 2008 roku donoszą:
W powiecie pińczowskim (na obszarze 611,03km2) jest 42 546 osób, w tym w gminach:
- Pińczów: 22 378
- Działoszyce: 5 670
- Kije: 4 642
- Michałów: 4 947
- Złota: 4 909
więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
 Mapa powiatu
Kliknij na obszarze gminy
 Wirtualny powiat
Wirtualny powiat
 W krainie mięty i kamienia - 2015
W krainie mięty i kamienia
 LGD PONIDZIE
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
 Foto Galeria
•Zobacz całą galerię
•Gminy
Najnowsze zdjęcia
Święto Niepodległości 2007
 Fundusze unijne
Powiat otwarty na fundusze strukturalne
e-swietokrzyskie

SIP
•Rozbudowa szpitala
•Hala widowiskowo-sportowa
•Inwestycje drogowe
•Projekty w ramach EFS
•Termomodernizacja
•Systemy ciepłownicze
Termomodernizacja

 Pozostałe
•Pliki do pobrania
 Dobry Klimat

 Polecamy
•Serwis Internetowy Miasta Pińczów
•UM Pińczów
•Portal Gminy Złota
•UMiG Działoszyce
•UG Michałów
•Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu
•Powiatowy Urząd Pracy
•Powiatowy Zarząd Dróg
•Centrum Doradztwa Strategicznego
•Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych
•Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Muzeum Regionalne
 ngo.pl

 Pińczów travel

Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl