Przetargi | Galeria zdjęć 
 Niedziela, 30 kwietnia 2017, godzina: 14:59
Imieniny: Balladyny, Lilli, Mariana  
Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć
Biuletyn Informacji Publicznej
 Powiat
•Położenie
•Historia
•Zakres działania
•Władze
•Rada Powiatu
•Jednostki organizacyjne
•Służby powiatowe
•Zarządzanie kryzysowe
•Powiatowy Rzecznik Konsumentów
•Oferty pracy PUP
 Gminy
•Gmina Działoszyce
•Gmina Kije
•Gmina Michałów
•Gmina Pińczów
•Gmina Złota
 Starostwo
Dane
Wydziały
Stypendia unijne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Porady prawne
Formularze i wnioski
Język migowy
CAF w starostwie
 Order Błękitnej Nidy
Order Błękitnej Nidy
 Szpital Powiatowy
SZPITAL POWIATOWY
 Org. pozarządowe
•NGO powiatu
•Poradnik NGO
•Konkursy, dotacje
•Program współpracy
 Hala widowiskowo-sportowa
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

 Atrakcje
•Madonny Ponidzia
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Ciuchcia Express Ponidzie
•Aeroklub Pińczowski
•Stadnina Koni Michałów
•Ogród na Rozstajach
•Agroturystyka
•Noclegi
 Kultura
Galeria Za Kratą
Galeria Za Kratą-c.d.
•Order Błękitnej Nidy
•Rok Rep. Pińczowskiej
•7 Żródeł/Mozaika
  Wrota Świętokrzyskie
Wrota Świetokrzyskie
 Sport
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Mężczyzn 2016
Powiatowa Liga Siatkówki Kobiet 2015
Victoria Pinczow
 Leonardo da Vinci

 Fundusz Pożyczkowy

 PAP
•serwis samorządowy
 Fundusz Poręczeniowy

 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Strona główna > Aktualności
Hala otwarta
2014-06-05 17:53:01 - Kategoria: Aktualnosci 2014
więcej»
Otwarcie Hali
2014-06-04 09:15:52 - Kategoria: Aktualnosci 2014
Informacja
2014-05-28 14:48:56 - Kategoria: Aktualnosci 2014

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, rozpoczął pracę związane ze sporządzaniem projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru wraz ze strategiczną ocena oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym, do właściwych miejscowo gmin z każdego regionu wodnego przekazano informacje o przystąpieniu do opracowania projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych założeń do projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy i projektów harmonogramów i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenia, konsultowane dokumenty wraz z załącznikami, formularze zgłoszenia uwag i wniosków oraz formularze ankiet są w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.krakow.rzgw.gov.pl, w zakładce Susza, a także wyłożone do wglądu w siedzibie RZGW Kraków.
więcej»
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Powiecie Pińczowskim
2014-05-28 11:20:48 - Kategoria: Aktualnosci 2014
Rafał Wójcik podwójnym medalistą Mistrzostw Europy
2014-05-27 13:49:50 - Kategoria: Aktualnosci 2014
Zawodnik ULKS Włoszczowice Rafał Wójcik wywalczył dwa medale Mistrzostw Europy Juniorów w Łucznictwie które odbyły się w Ljublianie na Słowenii. W mistrzostwach startowało 326 łuczników z 36 krajów. Nasz zawodnik po kwalifikacjach zajmował 31 miejsce. W rundach finałowych pokazał łucznictwo na najwyższym poziomie wygrywając 4 pojedynki z rzędu z Czechem 6-5 w barażu, z Niemcem 6-4, z Francuzem 6-5 w barażu, z Anglikiem 6-4. W pojedynku o wejście do finału Rafał przegrał z Rosjaninem 4-6. Pozostała walka o brązowy medal. Jego przeciwnikiem był Niemiec Herzig Sven którego pokonał 6-2 i został II w-ce Mistrzem Europy. Do sukcesu indywidualnego Rafał dołożył srebrny medal w drużynie.

więcej»
Michał Smelcerz drugi w I Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym
2014-05-23 13:22:57 - Kategoria: Aktualnosci 2014
Dobry występ zaliczył zawodnik ULKS Włoszczowice, podopieczny trenera Grzegorza Woźniczko. Michał Smelcerz występem w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym rozegranym 10 maja na torach Stelli Kielce potwierdził swoją rosnącą dyspozycję . Zawody zgromadziły 115 zawodników z klubów z południa Polski oraz gościnne z Ukrainy. Michał wystrzelał 1148 pkt. co dało mu w końcowej klasyfikacji II miejsce za Patrykiem Gołąbczakiem z Boruty Zgierz. Na dystansie 50 metrów Michał uzyskał życiówkę 309 pkt.


ogłoszenie Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2014-05-22 13:12:54 - Kategoria: Aktualnosci 2014


ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA ds. LECZNICTWA
W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE , UL. ARMII KRAJOWEJ 22

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. z 2011r, Nr 151, poz. 896):
1. tytuł zawodowy lekarza, i
2. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, i
3. co najmniej 8 letni staż pracy w zawodzie

Oferty powinny zawierać:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4. dokumenty potwierdzające wymagany 8 letni staż pracy- świadectwa pracy ( w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę ( w razie gdy stosunek pracy trwa);
5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
6. zaświadczenie o niekaralności;
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.
Dokumenty należy złożyć w oryginałach. Dopuszcza się złożenie kopii dokumentów, o których mowa w pkt 5, pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”. Na kopercie kandydat umieszcza również swoje imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Pińczowie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - przewidywany termin - czerwiec br.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ww. podmiotu leczniczego udostępnione będą kandydatom do wglądu w sekretariacie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w dniach i godzinach pracy sekretariatu.

Data publikacji ogłoszenia 22 maj 2014r. Termin składania ofert upływa 20 czerwca 2014r o godzinie 15.30
więcej»
Milion złotych dla pińczowskiego szpitala coraz bliżej
2014-05-20 08:42:23 - Kategoria: Aktualnosci 2014
Ustawa o systemie informacji medycznej nakłada na placówki ochrony zdrowia obowiązek wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 sierpnia 2014 roku. Zakup i wprowadzanie systemów informatycznych, zapewnienie infrastruktury na odpowiednim poziomie to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Szpital pińczowski mimo poprawiającej się sytuacji finansowej nie jest w stanie udźwignąć takiej inwestycji. Stąd zaangażowanie starosty w poszukiwanie środków na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ze starej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Ale żeby po nie sięgnąć potrzebny jest partner, który już realizuje projekt z tego tematu i zechce współpracować z pińczowskim szpitalem. Obydwa te warunki o których jest wyżej mowa , spełnia szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim stąd wizyta starosty pińczowskiego Zbigniew Kierkowskiego wraz z dyrektorem ZOZ w Pińczowie Bartoszem Stemplewskim u starosty ostrowieckiego Zdzisława Kałamagi, do którego należało ostatnie słowo.
replica watches
XVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
2014-05-14 19:41:01 - Kategoria: Aktualnosci 2014
W czwartek 8 maja br. w Mikołajkach odbyły się obrady XVII Zgromadzenia Związków Powiatów Polskich. W obradach uczestniczyli starostowie Zbigniew Kierkowski starosta pińczowski, Jerzy Kolarz starosta buski, Jan Nowak starosta kazimierski, Edmund Kaczmarek starosta jędrzejowski oraz Bogdan Soboń starosta konecki.

więcej»
IX Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny
2014-05-06 10:06:08 - Kategoria: Aktualnosci 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje IX Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny, który 1 czerwca 2014 r. odbędzie się w Parku Etnograficznym w Tokarni. Do udziału w nim zapraszamy zainteresowane stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gminy oraz atrakcje turystyczne.

więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
 Mapa powiatu
Kliknij na obszarze gminy
 Wirtualny powiat
Wirtualny powiat
 W krainie mięty i kamienia - 2015
W krainie mięty i kamienia
 LGD PONIDZIE
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
 Foto Galeria
•Zobacz całą galerię
•Gminy
Najnowsze zdjęcia
Święto Niepodległości 2007
 Fundusze unijne
Powiat otwarty na fundusze strukturalne
e-swietokrzyskie

SIP
•Rozbudowa szpitala
•Hala widowiskowo-sportowa
•Inwestycje drogowe
•Projekty w ramach EFS
•Termomodernizacja
•Systemy ciepłownicze
Termomodernizacja

 Pozostałe
•Pliki do pobrania
 Dobry Klimat

 Polecamy
•Serwis Internetowy Miasta Pińczów
•UM Pińczów
•Portal Gminy Złota
•UMiG Działoszyce
•UG Michałów
•Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu
•Powiatowy Urząd Pracy
•Powiatowy Zarząd Dróg
•Centrum Doradztwa Strategicznego
•Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych
•Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
•Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
•Muzeum Regionalne
 ngo.pl

 Pińczów travel

Wiadomości: Aktualności 2017PrzetargiPRZEDSIĘBIORCY: PAPPozostałe: Galeria zdjęć

Starostwo Powiatowe Pińczów, ul. Zacisze5, 28-400 Pińczów
tel. (041) 357-6001, fax. (041) 357-6007, email: starostwo@pinczow.pl
Projekt: realnet.pl